Bất ổn chính trị nhưng du lịch Thái vẫn tấp nập khách