Hình ảnh sốc về nhà sư Thái có 22 xế hộp, đi máy bay riêng.