Phó Thủ tướng đẹp trai, giàu nhất chính phủ Thái Lan