Samakhom và Sukhawadee – Điểm đến hấp dẫn tại Thái Lan