Tạm quên khủng hoảng, Thái Lan tưng bừng đón Tết té nước 2014