Thái Lan: Bế tắc chính trị tiếp diễn, kinh tế bị chấn thương