Thái Lan cam kết tôn trọng Hiệp định miễn thị thực với Việt Nam