Thái Lan: Người biểu tình chấm dứt “Đóng cửa Bangkok”