Thái Lan: Phá sản dự án khuyến khích sử dụng xe đạp