Thái Lan sẵn sàng trở thành trung tâm du lịch quốc gia.