Thái Lan thừa nhận sai, chấm dứt yêu cầu trưng 700 USD nhập cảnh