Thái Lan vẫn miễn thị thực hoàn toàn cho người Việt Nam