Việt Nam, Thái Lan và Campuchia dùng chung một Visa